Särskilt boende Ängenäs Mellerud

På uppdrag av Melleruds kommun pågår sedan hösten 2018 byggande av särskilt boende med 54 platser för boende, uppdelat på 6 avdelningar om 9 platser. Där avdelningarna är placerade parvis för att kunna samverka om personal och ytor.

 

Läs mer om projektet på Melleruds kommuns hemsida

Bilder från det pågående bygget