Företaget

Bertil Johansson Bygg har en lång historia och har funnits i Dalslands i över 100 år.

Aktiebolaget bildades 1986.

Bertil Johansson Bygg har idag 22st medarbetare och vi arbetar främst med total- och generalentreprenader mot företagssektorn, kommuner och offentlig förvaltning

Vi utför även byggservice och ROT-arbeten för privatpersoner.

Vi utför arbeten främst i Västsverige.

Vår målsättning är att våra arbeten utförs med bästa möjliga kvalitet med avseende på tidplan, miljö och säkerhet.

Företaget ägs idag av Ulf Johansson och Ove Johansson.