Företaget

Företaget

Bertil Johansson Bygg har en lång historia och har funnits i Dalsland i mer än 100 år.
Aktiebolaget bildades 1986.

Bertil Johansson Bygg har idag 22 st. medarbetare och vi arbetar främst med total- och generalentreprenader mot företagssektorn, kommuner och offentlig förvaltning.
Vi utför även byggservice och ROT-arbeten för privatpersoner.
Vi utför arbeten främst i Västsverige.
Företaget ägs idag av Ulf Johansson och Ove Johansson.

Vår målsättning är att utföra våra arbeten med bästa möjliga kvalitet med avseende på tidplan, miljö och säkerhet